Verbeteringen voor de deelnemer: de vaardigheidsopdracht

Onze platformupdate wordt over circa 2 weken gelanceerd en zal mooie ontwikkelingen bevatten. Zo kun je straks makkelijker werken met de verbeterde vaardigheidsopdracht én zal er een toevoeging op het gebied van webinars in zitten. Uiteraard zul je binnenkort een uitgebreide uitleg ontvangen over deze nieuwe functionaliteiten, maar we willen je nu alvast vertellen wat er voor jouw deelnemers zal veranderen.

Vanwege de verbeteringen aan de vaardigheidsopdracht zullen de volgende 4 dingen wijzigen voor de deelnemer:


  • De term 'Poging' wordt veranderd in 'Versie'; 
  • Deelnemers kunnen in discussies feedback gaan geven op elkaars vaardigheidsopdracht; 
  • De overzichtspagina is opgefrist en de ingeleverde opdrachten zijn beter zichtbaar gemaakt. Daarnaast zijn er door middel van een drop-down menu verschillende versies in te zien; 


Bovenstaand screenshot is een ontwerp. De daadwerkelijke pagina kan afwijken van dit voorbeeld.


  • Het scherm waar de vaardigheidsopdracht kan worden ingeleverd is opgefrist en uitgebreid. Zo wordt het makkelijker om mediabestanden in te leveren. Er kan een Versietitel worden opgegeven en eventuele afbeeldingen zijn direct in een thumbnail te zien. Ook is de volgorde van deze afbeeldingen aan te passen. 


Bovenstaand screenshot is een ontwerp. De daadwerkelijke pagina kan afwijken van dit voorbeeld.


Login or Signup to post a comment