Start a new topic
Implemented

Feedback genereren

Het invoer veld om feedback bij een vraag te generen is nu te beperkt. Het is niet mogelijk om bijvoorbeeld enters te geven of iets vet gedrukt te doen. Als je de feedback hebt gegenereerd is het wel mogelijk om per antwoordmogelijkheid de feedback aan te passen, maar dan moet je dit dus per antwoord doorlopen. Graag zouden wij zien dat er bij het genereren van feedback meer mogelijkheden zijn om de tekst aan te passen (zie bijlage).


Hi Gaby, 


Bedankt voor het melden van dit probleem! Ik zal het bespreken met het ontwikkelteam en ik kom hier nog op terug. 

Hi Gaby, 


Mijn excuses dat ik je nu pas weer van een antwoord voorzie. 


Het is niet echt een bug, maar natuurlijk wel vervelend. We willen bij de algemene feedback dezelfde editor gaan doorvoeren. Het ticket om de aanpassing door te voeren staat nu in de lijst 'Backlog'. Elke release pakken we tickets uit die lijst die we gaan doen. Welke release dit precies opgepakt gaat worden is nog niet bekend, maar ik zal je op de hoogte houden van de ontwikkelingen. 

In aanvulling hierop: misschien is het ook mogelijk om bijvoorbeeld een afbeelding toe te voegen als feedback. Een foto zegt meer dan 1000 woorden :)

Hi Eva, 


Je hebt helemaal gelijk. Deze zit nog in de lijst 'Backlog', maar als we hem gaan oppakken willen we er ook voor zorgen dat je afbeeldingen kunt toevoegen aan de feedback.  

Goed nieuws, dames! Volgende week zal er weer een release plaatsvinden waarin we verschillende verbeteringen gaan doorvoeren. We gaan dan dezelfde editor toevoegen aan de feedback, zoals dat nu bij de vraagtekst is. Het toevoegen van afbeeldingen aan de feedback is dan ook mogelijk. 

Login or Signup to post a comment