Start a new topic

Notities maken in online leeromgeving

Wat wij als feedback krijgen is dat onze cursisten het volgende missen in de online leeromgeving:  

- Je kunt zelf geen noties maken, of bepaalde woorden/zinnen markeren bij teksten of vragen. Het helpt onze cursisten heel erg als zij in hun eigen omgeving dit kunnen doen.

- Je kunt niet zelf ergens een vinkje zetten waar je als cursist extra aandacht aan moet besteden of waar iets belangrijks in staat.

De cursisten hebben in de leeromgeving dus behoefte aan de mogelijkheden die ze op papier zouden hebben (markeren, notities schrijven, belangrijke pagina's aangeven).

Wij zijn benieuwd of andere gebruikers hier ook behoefte aan hebben?


1 person has this problem

Kan dat nog niet bevestigen vanuit de praktijk, maar kan me bij deze wens alles voorstellen!


Login or Signup to post a comment