Nieuw in aNewSpring: Certificaatoverzicht, verloopdata en meer!

Op 19 april is alweer de 61e release van aNewSpring verschenen. In deze release hebben we naast geplande projecten ook extra zogenaamde 'quick wins' meegenomen, waardoor met kleine aanpassingen het gebruiksgemak verbeterd wordt. Ook bij de komende releases nemen we vanaf nu quick wins continu mee, om blijvend het gebruiksgemak van aNewSpring te verbeteren. Veel leesplezier!


Verloopdatum certificaten en het certificaatoverzicht

Van onze klanten begrepen wij dat er meer informatie bij de certificaten gewenst was, met name de mogelijkheid om een verloopdatum aan een certificaat te kunnen hangen. Certificaten kunnen nu dus een beperkte houdbaarheid hebben.

 

Om vervolgens de houdbaarheid van de certificaten inzichtelijk te maken, hebben wij besloten om dit gloednieuwe certificatenoverzicht te ontwikkelen. Het overzicht vindt de deelnemer in zijn resultatenpagina. Voor de deelnemer (en ook voor de begeleider) is het in een oogopslag duidelijk welke certificaten geldig, bijna verlopen of al verlopen zijn.


Nu ook inhoudsdelen in evaluatieactiviteiten

Het kunnen toevoegen van inhoudsdelen aan evaluatieactiviteiten was een wens die al wat langer bestond bij onze klanten. Goed nieuws! Met deze release is het mogelijk de inhoudsdelen toe te voegen aan dit type activiteiten (Enquête, assessment en 360° feedback).


Per activiteit testen

Om een afzonderlijke activiteit te testen moest je voorheen het gehele template testen. Dit was soms tijdrovend doordat er condities in het template stonden. Met deze release is het mogelijk om activiteiten afzonderlijk te testen. Dat scheelt een hoop tijd! Om een activiteit te testen klik je op 'Aanpassen'. Je ziet vervolgens rechtsboven 'Update en test' staan.


Lijstscheidingsteken kiezen bij importeren CSV

Bij het importeren van CSV-bestanden moet altijd het lijstscheidingsteken (;) gebruikt worden. Met het oog op klanten met nieuwe versies van Windows (8 en hoger) én het gebruik van CSV in het buitenland, is het nu mogelijk om ook CSV-bestanden te importeren die komma-gescheiden (,) zijn. Bij gebruikers van iOS (Mac) is de komma altijd het standaard scheidingsteken.

Bij het importeren van het bestand in het systeem kan de keuze gemaakt worden tussen komma en puntkomma. Check wel even van te voren in welk formaat jouw bestand staat, zodat het in één keer goed gaat.


Overige, belangrijke wijzigingen in aNewSpring:

  • Adaptief blok beter zichtbaar in learning journey 
  • Hernoemen leerdoelen en secties mogelijk gemaakt 
  • Begeleidersgroepen standaard bij groepenoverzicht 
  • Alternatieve einddatum inschrijving (verlenging) nu beter zichtbaar 
  • Selecteer alle contentbibliotheken in een keer bij de rollen van een gebruiker 
  • Pagina onthoudt hoeveel weergaven van gegevens je wilt zien 
  • De term 'Persoonlijke instellingen' wordt ‘Account instellingen’ 
  • Het maximaal aantal vragen in Extra oefening of MemoTrainer kan verlaagd worden onder de 100 vragen 
  • De ‘Afzender’ wordt ‘Ontvanger’ in de eerste kolom bij verzonden berichten in het communicatiecentrum
Login or Signup to post a comment