Start a new topic
Implemented

Release preview: Portfolio, (her)Certificerings condities en meer

Op dit moment werken we aan een aantal nieuwe features voor het platform, een aantal daarvan kunnen we hier al met jullie delen.


Portfolio

Het grote project in deze release is het portfolio. We willen de deelnemer een plek geven waar hij of zij de belangrijkste resultaten een plek kan geven en dit ook kan delen. Dit gaat niet alleen over resultaten behaald binnen aNewSpring maar ook daarbuiten, denk aan een opleiding die je hebt gedaan, een boek dat je hebt gelezen (of geschreven) of een mooie aanbeveling die je hebt gekregen. De deelnemer kan het portfolio zelf vullen met resultaten, deze groeperen en bepaalt zelf wie het portfolio mag zien.


(Her)Certificerings condities

Daarnaast werken we aan een tweetal nieuwe condities die het makkelijker moeten maken om een Learning Journey in aNewSpring vorm te geven die gaat over het (her)certificeren van deelnemers. Zo moet het mogelijk zijn straks om:

  • een blok of activiteit x periode na het behalen van een bepaalde activiteit te laten verschijnen
  • een blok of activiteit x periode na het behalen van een bepaalde activiteit te laten verdwijnen

Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk om een jaar na het behalen van een certificaat, een activiteit vrij te laten vallen die de deelnemer de kans geeft om met het hercertificeren te starten en het ‘oude’ gedeelte van de learning journey te verbergen.


Tenslotte hopen we op de volgende punten ook verbeteringen door te voeren:

  • Het beoordelen van individuele deelnemers nog makkelijker maken voor begeleiders door het mogelijk te maken om achter elkaar de te beoordelen activiteiten te kunnen doorlopen.
  • Als de cursus-afrondende activiteit ingevuld is zal die activiteit ervoor zorgen dat er geen notificaties verstuurd worden naar deelnemers die deze voltooid hebben.


We verwachten deze en andere features begin juli te releasen.


Login or Signup to post a comment