Release notes 76

Deelnemer

 • Nieuwe teksteditor (CKEditor 4) toegevoegd


Auteur

 • Nieuwe teksteditor (CKEditor 4) toegevoegd
  • Op sommige plekken is de teksteditor vervangen voor een in-line tekst editor, om extra clicks weg te nemen. Dit is bijvoorbeeld bij antwoorden en feedback.
 • Inhoudsdeel - Verduidelijkt dat de titel optioneel is

Ontwerper

 • Activiteit - Mogelijk om content toe te voegen of te verbergen in gepubliceerde staat bij:
  • Les
 • Activiteit - Als content toegevoegd/verborgen wordt, verschijnt er een waarschuwingsbericht met daarin een akkoordeeroptie
 • Activiteit - Mogelijk om de volgorde van pagina's aan te passen in gepubliceerde staat bij:
  • Opdracht
  • Les
  • Evaluatie (360 feedback, Assessment and Enquête)
 • Activiteit - Proefexamen en toets samengevoegd
  • Werkt hetzelfde, maar nu beschikbaar in een activiteit type
  • Mogelijk om een toets te maken met willekeurige vragen, zonder gebruik van examentermen
 • Activiteit - Inhoudsdelen blijven zichtbaar na het afronden van een evaluatie activiteit
 • Pagina structuur toegevoegd aan de evaluatie activiteiten
 • Template instellingen - 'Verberg activiteit en blokken wanneer deze nog niet zijn vrijgevallen'-instellingen nu standaard uit bij aanmaken template
 • Template testen - De 'Stop met testen' link is vervangen door een button ter verduidelijking
 • Bèta-vlag toegevoegd op video-inleveropdracht

Omgevingsbeheerder

 • Tekstuele wijziging bij online aankoop van licenties 'Factuur wordt later verstuurd'

Overig

 • Laadpagina toegevoegd wanneer een nieuwe omgeving wordt aangemaakt, in plaats van een lege witte pagina


Alle opgeschreven release aller tijden bekijken? Lees ze hier.

Geweldig dat gepubliceerde templates aangepast kunnen worden!

Dat bespaart mega veel werk!

Hier zijn we blij mee!

Fijn dat jullie blij zijn met deze release! 

Als ik heel eerlijk ben, ben ik ook erg enthousiast ;-)

Login or Signup to post a comment