Release notes 77

December 2018 - release 77

Begeleider

 • De pagina onder de tab begeleiden is vernieuwd:
  • Nieuw interface
  • Naam van de uitvoering is klikbaar
  • Zoekopdrachten en aantal uitvoeringen op de pagina wordt onthouden
  • Sorteren werkt nu over alle uitvoeringen heen en niet alleen per pagina
  • Nieuwe filterknop om te filteren op favoriete / niet favoriete uitvoeringen
 • Meelopen met de cursus aangepast:
  • Starten en vervolgen gaan via de begeleiderspagina
  • Stoppen kan binnen de uitvoering als begeleiders aan het meelopen zijn
 • Het beoordelen is geoptimaliseerd:
  • De beoordelingsmodal is vernieuwd met nieuwe elementen zoals: 
   • lichte score containers, 
   • responsive gedrag
   • 'Beoordeel en volgende' knop. 
  • De dropdown om een score te geven is vervangen door een spinner. Deze spinner werkt d.m.v.:
   • Score handmatig invoeren
   • Scrollen met het muiswiel
   • De pijltjestoetsen van het toetsenbord. 
   • Klikken op de 'boven' en 'beneden' knoppen in de spinner 
   • Betere validatie check.
  • Mogelijk om de score en feedback aan te passen van:
   • Open vragen
   • (video) inleveropdrachten
   • Externe activiteiten
   • Webinars
  • Mogelijk om bij de beoordeling van externe activiteiten en webinars bijlages toe te voegen. Deze kunnen bij een herbeoordeling ook aangepast of toegevoegd worden.


Ontwerper

 • Instelling toegevoegd binnen de volgende activiteiten om aan te geven of de activiteit kan worden herbeoordeeld of niet (staat standaard aan): 
  • Open vragen in lessen, opdrachten en toetsen
  • (video) inleveropdrachten
  • Externe activiteiten 
  • Webinars
 • Bij een externe activiteit en webinar kan nu ook een toelichting worden toegevoegd. 


Auteur

 • Readspeaker Doc reader toegevoegd. Alleen beschikbaar wanneer je ReadSpeaker geactiveerd hebt.


Deelnemer

 • Mogelijk om bij een (video) inleveropdracht, nadat een opdracht is ingeleverd, nog een andere begeleider te kiezen die het gaat beoordelen. 
 • Ontvangen een notificatie als een opdracht herbeoordeeld is.
Login or Signup to post a comment