aNewRelease 83: Het formulier in een nieuw jasje

Met alle plezier delen we, zo net na de feestdagen, nog even een extra cadeautje uit! We maken het vanaf 31 december 2019 mogelijk om jouw deelnemers een formulier in te laten vullen en zelf controle te houden over het aanpassen, nakijken en delen hiervan. Ik leg je hieronder graag meer uit over deze functionaliteit.


Het formulier in een nieuw jasje


In veel learning journeys wordt aan deelnemers gevraagd om vragenlijsten of formulieren in te vullen. In de praktijk blijkt het voor deelnemers prettig als vragen onder elkaar getoond kunnen worden, zodat verwijzingen van de ene naar de andere vraag duidelijker te zien zijn. Ook merken we uit gesprekken met deelnemers dat zij graag een tijdje werken aan de antwoorden voordat hij of zij de begeleider er naar laat kijken. De begeleider zou op zijn beurt dan weer graag feedback willen geven op de specifieke antwoorden. Je raad het al, deze feedback hebben we ter harte genomen en dit is vanaf de nieuwe release mogelijk!Dit betekent in de praktijk dat je deelnemers kunt vragen om bijvoorbeeld een reflectieformulier in te vullen en vragen te beantwoorden als: "Hoe vond je de begeleiding?" of "Heb je het idee dat je jouw rol nu beter kan invullen?". De deelnemer kan hier vervolgens op zijn gemak mee aan de slag of bepalen dat hij dit op een later moment verder wil invullen. Als de deelnemer de antwoorden heeft ingevuld geeft hij de begeleider een seintje via het platform, waarna de begeleider nog kan doorvragen op een specifieke vraag. Doordat meerdere feedbackrondes mogelijk zijn, kunnen deelnemer en begeleider ervoor kiezen om echt de verdieping in te gaan.


De vragen binnen de activiteit zijn evaluatievragen, hier zit dus geen goed/fout of score aan. Wel kan ingesteld worden dat alleen de begeleider de activiteit kan afronden in plaats van de deelnemer zelf. Op deze manier kan de deelnemer alleen verder met de Learning Journey als de begeleider akkoord is met de antwoorden.


Deze activiteit is ideaal als vervanging van een formulier, het samen met je begeleider schrijven van bijvoorbeeld een plan van aanpak of als evaluatieformulier waarin met multiplechoicevragen scores gegeven kunnen worden. Uiteraard zijn er nog veel meer creatieve invullingen mogelijk en we vinden het heel leuk om jouw invulling te horen!

Login or Signup to post a comment