Release 84 - Makkelijker templates creëren en meer!


Indien discussies mogelijk zijn in de uitvoering worden deze dan alleen getoond binnen de deelnemers in de deelnemersgroep waarbinnen een discussie wordt gevoerd? (dus niet zichtbaar voor de andere deelnemer groepen)?

Hi Oscar, 


Goeie vraag! Het is nog niet helemaal zeker of dat in de aankomende release mee gaat, maar het is wel in lijn met de visie die we hebben over het nieuwe concept van deelnemersgroepen. 

Login or Signup to post a comment