Release notes - December 2020

Content maken

  • Toegevoegd: Tekst- en achtergrondkleur kunnen toevoegen aan tekstvelden in de plus-editor.


Instellen van toetsen

  • Toegevoegd: Parameters kunnen toevoegen aan het advies om de tekst persoonlijk te maken door de voor- en achternaam van de deelnemer te tonen met de uitvoeringstitel en de datum van vandaag.  


Inschrijvingen

  • Aangepast: De term in de knop 'Uitschrijven' veranderd naar 'Deactiveren' op de volgende pagina's: 
    • tab Templates > uitvoeringsinstellingen > tab Deelnemers
    • tab Gebruikers > Gegevens > tab Deelnemer

Rapportages

  • Toegevoegd: Kunnen rapporteren op tijdsduur van uitvoeringen en activiteiten. 
Login or Signup to post a comment