Release notes 90

Deelnemers

 • Toegevoegd: Mogelijkheid voor gebundelde learning journeys.

  • Bundels kunnen zien op hun homepagina.

  • Een weergave van de uitvoeringen die onderdeel zijn van de bundel.

  • Beschikbaar op zowel desktop als in de app.

 • Toegevoegd: Kunnen zoeken en filteren op bundels.

  • De bundels worden getoond als de zoekopdracht overeenkomt met de titel van de bundel, uitvoeringen, blokken en activiteiten.

  • De bundels worden getoond als de gefilterde tags overeenkomen met de tags van uitvoeringen in de bundels.

 • Toegevoegd: E-mailnotificatie kunnen ontvangen over nieuwe inschrijving(en) via de deelnemersgroep.

 • Toegevoegd: SCORM-content met een responsive formaat kunnen bekijken in het activiteitscherm.


Deelnemersgroepen

 • Toegevoegd: E-mailnotificatie naar de deelnemers van de groep kunnen sturen over de nieuwe inschrijving(en).


Bundels

 • Toegevoegd: De mogelijkheid om de bundelfunctionaliteit aan (of uit) te zetten voor een omgeving.

 • Toegevoegd: De mogelijkheid om beheerders te voorzien van beheerrechten gerelateerd aan de bundelfunctionaliteiten.

 • Toegevoegd: Het kunnen bundelen van templates (voor ontwerpers) en het kunnen bundelen van uitvoeringen (voor beheerders).

 • Toegevoegd: Deelnemers voor gebundelde uitvoeringen kunnen inschrijven.


Content

 • Aangepast: Het woord “Kopie” wordt aan het einde van de naam en/of ID van een gekopieerde vraag of inhoudsdeel toegevoegd.

 • Aangepast: De schakelaar voor de plus-editor in een vraag is verplaatst naar de linkerkant, boven de vraag.

 • Aangepast: Het weergeven van een melding nadat vragen en inhoudsdelen succesvol zijn bijgewerkt.

 • Aangepast: Inhoudsdelen en vragen kunnen aanmaken zonder een specifieke naam. Een automatisch gegenereerde naam, op basis van het type en een nummer, wordt dan gebruikt. Bijvoorbeeld “Inhoudsdeel [1]” of “Open vraag [6]”. 

 • Toegevoegd: Auteurs waarschuwen van niet-opgeslagen wijzigingen bij het weg navigeren via de breadcrumb of navigatieknop op de pagina.

 • Toegevoegd: Knop "Update en kopieer"


SCORM-activiteit

 • Aangepast: De instellingenpagina van de SCORM activiteit is gemoderniseerd. 

 • Toegevoegd: Twee nieuwe weergaveopties voor het afspelen van SCORM in het activiteitscherm:

  • Maximumgrootte. 

  • Selecteer een aangepaste relatieve grootte in percentages. 


Activiteiten

 • Aangepast: Activiteiten kunnen aanmaken zonder een specifieke naam. Een automatisch gegenereerde naam, op basis van het type en een nummer, wordt dan gebruikt. Bijvoorbeeld “Les [1]” of “Opdracht [5]”. 

 • Toegevoegd: Een ‘Creëer en pas aan’ knop voor het aanmaken van activiteiten.


Certificaat

 • Toegevoegd: De vervaldatum in het certificaatbestand kunnen weergeven.


SAML

 • Toegevoegd: Het automatisch aanmaken van gebruikers via een SAML-koppeling kunnen uitzetten.


API

 • Toegevoegd: Parameter om om vernieuwbaarheid van licenties in te stellen via de /addUser en /updateUser API-calls.


Webhook

 • Toegevoegd: Een nieuwe webhook, genaamd ‘CourseActivated’, voor wanneer een uitvoering is geactiveerd door een beheerder of deelnemer.


Platformprestatie

 • Verbeterd: De pagina met de deelnemers in de begeleidersdashboard wordt nu efficiënter geladen.

 • Verbeterd: De pagina met alle deelnemers van een begeleider wordt nu efficiënter geladen.

 • Verbeterd: De pagina met alle gebruikers van de omgeving wordt nu efficiënter geladen.

 • Aangepast: De alfabetische navigatie op de pagina met alle gebruikers van de omgeving is weggehaald.

 • Verbeterd: De tabel met templates en uitvoeringen, om een deelnemer daarvoor in te schrijven, wordt nu efficiënter geladen.

Login or Signup to post a comment