Release notes - Mei 2021

Deelnemers

 • Toegevoegd: SCORM-content met een responsive formaat kunnen bekijken in het activiteitscherm.


Content

 • Aangepast: Het woord “Kopie” wordt aan het einde van de naam en/of ID van een gekopieerde vraag of inhoudsdeel toegevoegd.

 • Aangepast: De schakelaar voor de plus-editor in een vraag is verplaatst naar de linkerkant, boven de vraag.

 • Aangepast: Het weergeven van een melding nadat vragen en inhoudsdelen succesvol zijn bijgewerkt.

 • Aangepast: Inhoudsdelen en vragen kunnen aanmaken zonder een specifieke naam. Een automatisch gegenereerde naam, op basis van het type en een nummer, wordt dan gebruikt. Bijvoorbeeld “Inhoudsdeel [1]” of “Open vraag [6]”. 

 • Toegevoegd: Geattendeerd worden van niet-opgeslagen wijzigingen bij het weg navigeren via de breadcrumb of navigatieknop op de pagina.


SCORM-activiteit

 • Aangepast: De instellingenpagina van de SCORM-activiteit is gemoderniseerd. 

 • Toegevoegd: Twee nieuwe weergaveopties voor het afspelen van SCORM in het activiteitscherm:

  • Maximumgrootte. 

  • Selecteer een aangepaste relatieve grootte in percentages. 


Activiteiten

 • Aangepast: Activiteiten kunnen aanmaken zonder een specifieke naam. Een automatisch gegenereerde naam, op basis van het type en een nummer, wordt dan gebruikt. Bijvoorbeeld “Les [1]” of “Opdracht [5]”. 

 • Toegevoegd: Een ‘Creëer en pas aan’-knop voor het aanmaken van activiteiten.


Certificaat

 • Toegevoegd: De vervaldatum in het certificaatbestand kunnen weergeven.


Platformprestatie

 • Verbeterd: De pagina met de deelnemers in de begeleidersdashboard wordt nu efficiënter geladen.

 • Verbeterd: De pagina met alle deelnemers van een begeleider wordt nu efficiënter geladen.

 • Verbeterd: De pagina met alle gebruikers van de omgeving wordt nu efficiënter geladen.

 • Aangepast: De alfabetische navigatie op de pagina met alle gebruikers van de omgeving is weggehaald.

 • Verbeterd: De tabel met templates en uitvoeringen, om een deelnemer daarvoor in te schrijven, wordt nu efficiënter geladen.

Login or Signup to post a comment