Release notes - Oktober 2021

Deelnemers

 • Toegevoegd: Incorrect behaalde certificaten kunnen ingetrokken worden.

  • De naam van degene die het certificaat heeft ingetrokken en de toelichting kunnen gezien worden via het certificaatoverzicht, de certificaat-checker en in de uitvoering.

 • Toegevoegd: Mededelingen kunnen worden verwijderd.


Certificaten

 • Toegevoegd: Je kunt behaalde certificaten intrekken.

  • Een toelichting kunnen toevoegen aan de herroeping van een certificaat.

  • De naam van degene die het certificaat heeft ingetrokkenis zichtbaar.

  • De ingetrokken certificaten van deelnemers zijn nog steeds in te zien.


Mededelingen

 • Toegevoegd: Mededelingen kunnen worden verwijderd.

  • De afzender van een mededeling kan de mededeling voor zichzelf of voor iedereen verwijderen.


Bulk functionaliteiten

 • Toegevoegd: De ‘selecteer alles’ optie in de tabel waar templates en uitvoeringen worden getoond om eenvoudig bulkacties uit te voeren.

Login or Signup to post a comment