Release notes 101

De release staat gepland op 8 augustusDeelnemers - Wiskundige formules

 • Toegevoegd: Deelnemers kunnen wiskundige formules toevoegen als antwoorden in de open vragen.


Deelnemers - Toetsenbord toegankelijkheid (WCAG)

 • Verbeterd: Deelnemers kunnen met alleen hun toetsenbord door de learning journey (overzicht met alle activiteiten) heen, met uitzondering van de widgets, navigeren.

  • Inclusief kunnen zien op welke klikbare element momenteel is gefocust;

  • En de mogelijkheid om direct naar de activiteiten te verspringen.


Deelnemers - App pushnotificatie voor bundeluitvoering

 • Toegevoegd: Deelnemers kunnen een pushmelding ontvangen op hun mobiele apparaat wanneer er een cursus aan hun bundeluitvoering wordt toegevoegd.


Enquête

 • Toegevoegd: Het nieuwe enquêteconcept stelt je in staat om goed gedefinieerde enquêtes op te zetten, die herhaald kunnen worden in meerdere templates, en die gebruikt kunnen worden om feedback van de deelnemers te meten. De feedback kan je vertellen hoe goed je trainingen presteren en waar je verbeteringen kunt aanbrengen.

  • Beheerrechten: Er zijn twee nieuwe rechten toegevoegd binnen de beheerdersrol. Gebruikers in staat te stellen om resultaten van enquêtes te zien, en gebruikers ook in staat stellen om enquêtes te maken en beheren.

  • Enquête-inhoud: Je kunt enquêtes aanmaken met een nieuwe contentbibliotheek of een bestaande bibliotheek met vragen en inhoudsonderdelen die je al hebt. Je hebt daarnaast ook nog de mogelijkheid om een enquête te maken met voorgedefinieerde vragen.

  • Template activiteit: Er is een nieuw enquêteactiviteitstype voor de templates toegevoegd. Ontwerpers kunnen de vooraf gedefinieerde enquête (gemaakt door de enquêtespecialist) selecteren en toevoegen aan een activiteit op template niveau.

   • Om het doel van de activiteitstypen beter te laten aansluiten, hebben we de voorgaande 'Enquête'-activiteit hernoemd naar 'Vragenlijst'.

  • Deelnemers: Deelnemers geven hun mening en feedback op de gebruikelijke manier binnen hun learning journey.

  • Resultatenoverzicht: Alle feedback van de deelnemers, van alle templates, wordt gecombineerd en getoond in één overzicht om gemakkelijk de resultaten te verwerken.


(Video) Inleveropdracht - Alle begeleiders

 • Toegevoegd: De mogelijkheid voor deelnemers om hun (video) opdrachten in te leveren bij alle begeleiders, in plaats van er één te moeten kiezen.

  • Een instelling in de video- of de normale inleveropdrachtactiviteit.

  • Ook aanpasbaar wanneer de activiteit is gepubliceerd. Maar alleen van 'Een begeleider moeten selecteren' naar 'Bij alle begeleiders inleveren', en niet andersom.

  • Externe beoordelaars zijn niet mogelijk met deze instelling.


Toegangscode - Directe toegang tot de invoerpagina

 • Verbeterd: De inlogpagina waar deelnemers een toegangscode kunnen invoeren, is aangepast met een directe URL. Hierdoor kunnen gebruikers direct naar de toegangscode pagina navigeren.


Teksteditor - Wiskundige formules

 • Toegevoegd: De mogelijkheid om wiskundige formules toe te voegen aan de content van de learning journey.


Video content - Autoplay optie is verwijderd

 • Aangepast: De autoplay-optie in de video content types is verwijderd om een betere gebruikerservaring te bieden. 


Video player - Video’s in portretmodus

 • Toegevoegd: De mogelijkheid om video content, van de video player, in portretmodus te tonen.


Template - Gemakkelijk notificaties activeren

 • Toegevoegd: De mogelijkheid om de template-notificaties via de overzichtstabel te activeren of deactiveren.


Begeleider - Shortcut naar het dashboard

 • Toegevoegd: Bij het bekijken van de resultaten van een deelnemer is een knop toegevoegd om direct naar het dashboard van de uitvoering te kunnen navigeren.


Emailnotificatie - Gratis producten met goedkeuring

 • Toegevoegd: De mogelijkheid om de emailnotificatie content van de gratis catalogusproducten, waarbij een goedkeuring nodig is, te bewerken.

  • Gratis bestelling goedgekeurd - ingelogd

  • Gratis bestelling goedgekeurd - uitgelogd

  • Gratis bestelling goedgekeurd - ingelogd (toegangscodes)

  • Gratis bestelling goedgekeurd - uitgelogd (toegangscodes)

  • Gratis bestelling afgewezen


Reportage Engine - Status van de uitvoeringsinschrijvingen

 • Toegevoegd: De mogelijkheid om de status van de uitvoeringsinschrijvingen toe te voegen aan de rapportage.


Catalogus - Lege producten

 • Aangepast: Catalogusproducten zijn niet meer beschikbaar (niet mogelijk om te kopen, aan te vragen of toe te voegen) wanneer alle bevattende uitvoeringen of de toegangscodegroep worden verwijderd.

  • Dit geldt ook voor catalogusproducten met een lege bundeluitvoering.


Afbeeldingen - svg bestandsformaat voor activiteiten, uitvoeringen en producten

 • Verbeterd: Afbeeldingen van ‘.svg’-bestandsformaat kunnen voortaan ook voor de activiteit, uitvoering en productafbeelding worden gebruikt.


API - Deelnemersgroep

 • Toegevoegd: De mogelijkheid om met de API call ‘/addStudentGroupTeachers/{courseID]/{groupID}’ een deelnemersgroep te koppelen aan begeleiders in de uitvoering.

 • Toegevoegd: De mogelijkheid om met de API call ‘/deleteStudentGroupTeachers/{courseID}/{groupID}’ een deelnemersgroep te ontkoppelen van begeleiders in de uitvoering.

 • Toegevoegd: De mogelijkheid om met de API call ‘/getStudentGroupTeachers/{courseID}/{groupID}’ alle begeleiders op te halen die zijn gekoppeld aan een deelnemersgroep in de uitvoering.


Uitvoering - Verbeterde gebruiksvriendelijkheid

 • Verbeterd: Bij het aanmaken van een nieuwe uitvoering zijn de ‘Naam’ en ‘Titel’ invoervelden breder gemaakt, zodat het gebruiksvriendelijker is.

Login or Signup to post a comment