Release notes 102 - Oktober 2023

De release staat gepland op 17 oktober.


Deelnemers - Toetsenbord toegankelijkheid (WCAG)

 • Verbeterd: Deelnemers kunnen met alleen hun toetsenbord door de les-, opdracht- en toetsactiviteiten in de player heen navigeren.


Event - In activiteiten toevoegen

 • Toegevoegd: Je kunt het event rechtstreeks toevoegen aan bestaande event-activiteiten via het nieuwe 'Activiteiten'-tabblad binnen het evenement zelf.

 • Toegevoegd: Je kunt ook het event verwijderen uit een event-activiteit als er nog geen deelnemers voor hebben ingeschreven.


Conditie - Condities van gepubliceerde blokken en activiteiten aanpassen

 • Verbeterd: Ontwerpers kunnen de trigger voor condities in gepubliceerde blokken en activiteiten aanpassen.

  • De trigger is wat de conditie activeert.

  • Alle types condities kunnen worden bijgewerkt, behalve de retentie- en doel-condities.

  • Condities in gepubliceerde blokken en activiteiten kunnen voor nu alleen worden gewijzigd. Ontwerpers kunnen geen nieuwe condities toevoegen of bestaande condities verwijderen.


Certificaat - Geldigheid per uitvoering instellen

 • Toegevoegd: Na het toevoegen van een certificaat in de template, kunnen beheerders de geldigheid van het certificaat per uitvoering instellen.


Certificaat - Certificaat via e-mail versturen

 • Toegevoegd: De optie om deelnemers automatisch hun certificaat per e-mail te versturen zodra ze het hebben behaald.


Certificaat - Naam en externe ID van de template toevoegen

 • Toegevoegd: De mogelijkheid om de naam van de template en de externe ID als dynamische gegevens in het certificaat te gebruiken.


Enquête

 • Toegevoegd: De mogelijkheid om enquêtes bij te werken die al in gebruik zijn. Dit houdt in:

  • Het toevoegen van nieuwe vragen aan de enquête.

  • Verbergen van vragen die deel uitmaakten van de enquête.

  • Het wijzigen van de volgorde van de inhoud.

 • Verbeterd: De toelichtingen die door deelnemers zijn gegeven, zijn ook zichtbaar in het resultatenoverzicht van de enquête.

Login or Signup to post a comment