Release notes 103 - December 2023

Release 103 notes

aNewSpring voor organisaties


De release staat gepland op 19 december.


Deelnemers - Toetsenbord toegankelijkheid (WCAG)

 • Verbeterd: Verbeteringen zijn aangebracht voor toegankelijkheid via het toetsenbord en schermlezers in zowel de learning journey (overzicht met alle activiteiten) als de player.

  • Inclusief de notitie-functionaliteit in de player


Content - Zoeken over all contentbibliotheken

 • Toegevoegd: Je kunt zoeken in al je contentbibliotheken om gemakkelijk de vraag of inhoudsdeel te vinden waar je naar op zoek bent.

  • Zoeken op de overzichtspagina van de contentbibliotheken navigeert je naar een nieuwe pagina met de gevonden resultaten.

  • De vragen en inhoudsdelen worden weergegeven in hun oorspronkelijke structuur binnen de contentbibliotheken.

  • Je kunt de resultaten filteren op basis van tags, type content en of het in gebruik is.

  • Tenslotte, beheer de content waar je op zoek bent of pas de zoekopdracht aan.


Blok - Flexibiliteit met toelichting bij blokken

 • Verbeterd: Er zijn meer mogelijkheden toegevoegd om de toelichting bij blokken weer te geven.

  • Je kunt kiezen of de toelichting boven of onder de naam van het blok moet staan;

  • Een rand rond de inhoud van de toelichting hebben;

  • En aangeven of de toelichting met het hele blok moet inklappen en uitklappen.


Melding - Deelnemers waarschuwen voordat ze automatisch worden uitgelogd

 • Toegevoegd: Wanneer de instelling om deelnemers automatisch uit te loggen is ingeschakeld, kun je ervoor kiezen hen van tevoren te waarschuwen via een melding.


LTI - Integratie met LTI tool in versie 1.3

Belangrijk: deze feature gaat pas in januari 2024 live.

 • Toegevoegd: Je kunt uitvoeringen van je aNewSpring leeromgeving afspelen op externe platforms via LTI versie 1.3.

  • Alle mogelijkheden die beschikbaar zijn met versie 1.1 als de provider, zijn ook beschikbaar met versie 1.3.

  • Je kunt je registreren met andere LTI platformen via de omgevingsinstellingen.Enquête

 • Toegevoegd: De mogelijkheid om resultaten van een enquête te exporteren naar een ‘.csv’ bestand.

 • Toegevoegd: De mogelijkheid om resultaten te filteren op basis van een of meerdere uitvoeringen.

 • Toegevoegd: De mogelijkheid om begeleiders toe te staan de antwoorden van een enquête te bekijken en te exporteren.


Profielen - Deelnemersgroepen aan profielen koppelen

 • Toegevoegd: De optie om specifieke groepen deelnemers toegang te geven tot een profiel door de groep te koppelen aan het profiel.

  • Ook beschikbaar als een api call.

 • Toegevoegd: De mogelijkheid om te zien welke profielen gekoppeld zijn aan een deelnemersgroep via de groepsinstellingenpagina.


Inhoud info - Extra informatie binnen vragen en inhoudsdelen

 • Verbeterd: We hebben de manier waarop je extra informatie selecteert in de inhoudsdelen, vragen en antwoorden verbeterd. Nu kun je dit eenvoudig doen vanuit een duidelijk pop-upvenster in plaats van een aanhoudende dropdownlijst.


1 person likes this
Login or Signup to post a comment