Release notes 103 - December 2023

Release 103 notes

aNewSpring voor trainers


De release staat gepland op 19 december.


Deelnemers - Toetsenbord toegankelijkheid (WCAG)

 • Verbeterd: Verbeteringen zijn aangebracht voor toegankelijkheid via het toetsenbord en schermlezers in zowel de learning journey (overzicht met alle activiteiten) als de player.

  • Inclusief de notitie-functionaliteit in de player


Blok - Flexibiliteit met toelichting bij blokken

 • Verbeterd: Er zijn meer mogelijkheden toegevoegd om de toelichting bij blokken weer te geven.

  • Je kunt kiezen of de toelichting boven of onder de naam van het blok moet staan;

  • Een rand rond de inhoud van de toelichting hebben;

  • En aangeven of de toelichting met het hele blok moet inklappen en uitklappen.


Melding - Deelnemers waarschuwen voordat ze automatisch worden uitgelogd

 • Toegevoegd: Wanneer de instelling om deelnemers automatisch uit te loggen is ingeschakeld, kun je ervoor kiezen hen van tevoren te waarschuwen via een melding.


LTI - Integratie met LTI tool in versie 1.3

Belangrijk: deze feature gaat pas in januari 2024 live.

 • Toegevoegd: Je kunt uitvoeringen van je aNewSpring leeromgeving afspelen op externe platforms via LTI versie 1.3.

  • Alle mogelijkheden die beschikbaar zijn met versie 1.1 als de provider, zijn ook beschikbaar met versie 1.3.

  • Je kunt je registreren met andere LTI platformen via de omgevingsinstellingen.Inhoud info - Extra informatie binnen vragen en inhoudsdelen

 • Verbeterd: We hebben de manier waarop je extra informatie selecteert in de inhoudsdelen, vragen en antwoorden verbeterd. Nu kun je dit eenvoudig doen vanuit een duidelijk pop-upvenster in plaats van een aanhoudende dropdownlijst.

Login or Signup to post a comment