Release notes 104 - Maart 2024

De release staat gepland op 19 maart 2024.


Deelnemers - Toetsenbord toegankelijkheid (WCAG)

 • Verbeterd: Verbeteringen zijn aangebracht voor toegankelijkheid via het toetsenbord voor vijf activiteitstypen:

  • De inleveropdracht en video-inleveropdracht, SCORM, webinar en externe activiteiten.


Deelnemers - Schermlezer toegankelijkheid (WCAG)

 • Verbeterd: Verbeteringen zijn aangebracht op diverse elementen met betrekking tot toegankelijkheid voor schermlezers.

  • Knoppen, tabs, tekstvelden, checkboxen en radio buttons zijn nu toegankelijk voor schermlezers.

  • Deze verbeteringen zijn toegepast op alle elementen op de inlogpagina, inclusief de footer.

  • Op de homepagina zijn onder andere ook de meldingen, tegels van de uitvoeringen en filteropties toegankelijk gemaakt voor schermlezers.


Content - Vragen en inhoudsdelen selecteren op basis van tags

 • Toegevoegd: Het vinden en selecteren van content op diverse plekken is vereenvoudigd door het toevoegen van de filteroptie op tags.

  • Een tagfilter en -kolom is toegevoegd aan vele pop-ups voor het selecteren van inhoudsonderdelen.

  • Dit geldt ook voor:

   • De ‘content management’ tab binnen de template;

   • Extra vragen (binnen de activiteiten) toevoegen aan de MemoTraining;

   • Vragen toevoegen aan de ‘extra oefening’ widget;

   • Bestaande contentbibliotheken selecteren voor nieuwe enquêtes;

   • Tot slot, vragen en inhoudsdelen selecteren voor enquêtes.


Event - Notificatie voorafgaand aan het event

 • Toegevoegd: De mogelijkheid om deelnemers en begeleiders een paar dagen van tevoren automatisch een notificatie te sturen voor het event.

  • De standaardinstelling is 2 dagen vóór het event, maar je kunt dit voor elk event naar wens aanpassen (in dagen of weken).

  • De inhoud van de e-mailnotificatie kan worden aangepast door omgevingsbeheerders.

   • Bovendien kun je voor elk event een specifiek bericht toevoegen.


LTI - Integratie met LTI platform in versie 1.3

 • Toegevoegd: Je kunt externe content van LTI tool providers in je aNewSpring leeromgeving gebruiken via LTI versie 1.3.

  • De LTI tool integratie was in januari al toegevoegd.

  • Alle mogelijkheden die beschikbaar zijn met versie 1.1 als de consumer, zijn ook beschikbaar met versie 1.3.

  • Je kunt je registreren met andere LTI tool providers via de omgevingsinstellingen.


Statistieken - Statistieken over toetsresultaten exporteren

 • Toegevoegd: De mogelijkheid om inzichten te verkrijgen over toetsresultaten door een export te maken.

  • Voor elke toets binnen een template kun je een export maken met de statistieken. De export kan de volgende gegevens bevatten:

   • Aantal correct

   • Aantal incorrect

   • Totaal aantal

   • P-waarde

   • RIT-waarde 

   • RIR-waarde


Certificaat - Certificaat code voor de externe ID van de uitvoering

Notitie: Deze feature is sinds release 103 al beschikbaar

 • Toegevoegd: Je kunt de externe ID van de uitvoering nu automatisch in het certificaat toevoegen via de certificaatcode 'courseExternalID'.

Login or Signup to post a comment